Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
04
Dec
2018

Javni konkurs za izlagačke aktivnosti Kulturnog centra UDAS za 2019. godinu

Kulturni centara UDAS Banjaluka raspisuje konkurs za odabir 8 (osam) samostalnih izložbi iz oblasti slikarstva i skulptura umjetnika/ca sa i bez invaliditeta u okviru programa izlagačkih aktivnosti za 2019. godinu.

Na konurs se mogu prijaviti:

  1. Diplomirani likovni umjetnici sa i bez invaliditeta iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije
  2. Studenti/kinje sa i bez invaliditeta završnih godina akademija likovnih umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i zemalja bivše Jugoslavije

Zainteresovani kandidati/kinje trebaju da dostave sledeće podatke:

  1. Lične podatke (Ime i prezime, kontakt telefon, adresa stanovanja, e-mail)
  2. Kratku biografiju
  3. Deset fotografija umjetničkih radova sa ispisanim podacima o djelu (naziv rada, tehnika, dimenzije i godina nastanka)
  4. Umjetnčka izjava, maksimalno 1 stranica A4 formata (opis koncepta radova)

Prijave se dostavljaju isključivo putem emaila: [email protected]

Konkurs je otvoren do 28. januara 2019. godine.

Rezultate konkursa Umjetnički savjet će objaviti 4. februara 2019. godine na web sajtu www.udas.rs.ba

Napomena:
U KC UDAS moguće je izložiti ukupno 17 radova B1 formata. Odabrani kandidati/kinje moći će da se predstave umjetničkim radovima sa kojima su se prijavili na Javni konkurs, odnosno radovima koje je umjetnički savjet odabrao.

KC UDAS će za odabrane kandidate koji će se predstaviti u okviru programa izlagačkih aktivnosti snositi troškove postavke radova, voditelja izložbe, izrade i štampanja kataloga i plakata, troškove izložbenog prostora, najavu i promociju izložbi u sredstvima informisanja, te troškove osvježenja za učesnike i posjetioce tokom otvaranja izložbi.