Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
21
Dec
2018

Javni poziv za zapošljavanje, samozapošljavanje i ekonomsku podršku u 2018. godini

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske i JU Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske raspisali su Javni poziv poslodavcima, invalidima i invalidskim organizacijama za subvencije za zapošljavanje, samozapošljavanje i ekonomsku podršku invalida u 2018. godini u okviru Projekat zapošljavanja i samozapošljavanja invalida u Republici Srpskoj čija je ukupna vrijednost 337.500,00 KM, koji se finansira iz Budžeta Republike Srpske.

Projektom se finansira i sufinansira zapošljavanje kod poslodavca na neodređeni vremenski period, samozapošljavanje i ekonomska podrška za 101-og invalida, a najmanje na 24 mjeseca, kroz sledeće komponente:

  1. KOMPONENTA I: Zapošljavanje kod poslodavaca za 25 invalida, u iznosu od 4.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 100.000,00 KM.
  2. KOMPONENTA II: Samozapošljavanje za 16 invalida, u iznosu od 5.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 80.000,00 KM.
  3. KOMPONENTA III: Zapošljavanje 5 invalida koji su registrovali komercijalnu poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje u iznosu od 4.000,00 KM po jednom licu, što ukupno iznosi 20.000,00 KM.
  4. KOMPONENTA IV: Ekonomska podrška za 55 invalida u iznosu od 2.500,00 KM, što ukupno iznosi 137.500,00 KM.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje prijava je 19.01.2019. godine.

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku јавни-позив-за-2018.pdf