Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
26
Oct
2021

Kampanja #RavnopravnoRazlčiti 2021

Organizacija amputiraca UDAS, u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana „Nešto Više” je od maja od oktobra 2021. godine implementirala kampanju #RavnopravnoRazličiti u okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”, koji finansira Evropska unija.

Kampanja je organizovana sa cljem da adresira izazove u inkluziji osoba sa invaliditetom i zagovara za njihova poboljšanja sa lokalnim zajednicama i relevantnim institucijama kroz aktivnosti u pet ciljanih gradova (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Bijeljina i Trebinje) i u Bosni i Hercegovini. Kampanja integrira događaje na podizanju svijesti o pravima osoba sa invalidititeom i zagovaranja za rješavanje specifičnih izazova koji se tiču inkluzije OSI.

Video o kampanji možete pogledati ovdje