Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25
Apr
2017

Konkurs za festival ''UHVATI FILM''

Humanitarna orgnizacija „Partner“ iz Banja Luke i Kreativno afirmativna organizacija „Parnas“ iz Novog Sada (KAO „Parnas“) potpisale su Sporazum o saradnji kojim su udruženi Filmski festival o osobama sa invaliditetom, koji se održava od 2011. godine u Banjaluci i Međunarodni filmski festival „Uhvati sa mnom ovaj dan/Uhvati film“ koji se održava od 2003. godine u Novom Sadu, a od 2011. godine i u Rijeci. Ova tri festivala postali su jedinstven festival pod nazivom „UHVATI FILM“.

Organizacije potpisnice imaju iste ciljeve i ideje koje idu u smjeru promovisanja jednakosti, ljudskih prava i omogućavanja slobode izražavanja različitih kulturoloških i društveno marginalnih afiniteta i njihovog međusobnog dijaloga. Festival „Uhvati film“ je usmjeren na širu javnost, jer nam je cilj da nas društvo prihvati kao svoje ravnopravne članove. Želimo da afirmišemo ideju o festivalu filmova o osobama sa invaliditetom čiji su autori osobe sa invaliditetom a samim tim i mijenjamo svijest.

Filmski festival „Uhvati film“ obuhvata projekcije domaćih i inostranih filmova na temu invalidnosti, kao i prateće programe. Bitan dio festivala predstavlja i Filmski karavan koji obuhvata: gostovanja, promociju festivala i postprodukciju. Festival je međunarodnog karaktera i realizuje se u Novom Sadu u Banjoj Luci i Rijeci sa ciljem informisanja javnosti o životu, aktivnostima, pravima i dostignućima osoba sa invaliditetom, čime se utiče na promjene u stavovima ljudi u vezi sa osobama sa invaliditetom, bolje razumijevanje i prihvatanje različitosti, te stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života. Bitan segment festivala je podrška filmskim rediteljima\kama, scenaristima\kinjama i glumcima koji su osobe sa invaliditetom da promovišu svoje radove i dostignuća, te da prepoznaju sopstvene potencijale, kao i uticaj na medije radi adekvatnijeg i politički korektnijeg praćenja aktivnosti i dešavanja u kojima učestvuju osobe sa invaliditetom.

Uslovi konkursa:
1.Tema: Invalidnost
2.Trajanje: do 30 minuta
3.Najmanje DVD kvalitet
4.Da imaju titl na srpskom\hrvatskom\bosanskom odnosno na engleskom jeziku

Filmovi se mogu dostaviti poštom (2 kopije filma) ili putem interneta (Festhome ili Clickforfestivals, Filmfreeway, Youtube, Wetransfer, Vimeo...). Uz film\ove obavezno na e-mail [email protected] dostaviti i:

  1. popunjen prijavni formular
  2. biografiju autora
  3. 2 fotografije iz filma
  4. dijalog lista u srt formatu

Za sve detalje u vezi konkursa i festivala možete kontaktirati putem mailove: [email protected] i [email protected], a možete posjetiti i sajt Festivala: http://bih.uhvatifilm.org i Facebook stranicu „Uhvati FILM – BiH“ na kojima redovno objavljujemo novosti vezane za Festival.

Konkurs za ovogodišnji festival „Uhvati film“ je otvoren do 15.06.2017. godine.