22
Mar
2017

Koordinacijski sastanak povodom Međunarodnog dana borbe protiv mina

Koordinacijski sastanak povodom obilježavanja 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina održaće se 6. marta 2017. godine sa početkom u 13.00 časova u prostorijama Centra za uklanjanje mina (BHMAC) ulica Tvornička 3. u Sarajevu.

Međunarodni dan borbe protiv mina, 4. april, će i ove godine biti obilježen u Bosni i Hercegovini kroz promociju protivminskih akcija. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv mina planirano je zajedničkom organizacijom i saradnjom BHMAC-a, UNDP-a i organizacija uključenih u protivminske akcije.

Na koordinacijskom sastanku učesnici istog biće zaduženi da:

  1. Iznesu svoje prijedloge za program rada za vrijeme obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv mina;
  2. Prijedlog slogana za Međunarodni dan borbe protiv mina za 2017. godinu;
  3. Osiguraju primjerke najnovijh promotivnih materijala koji bi se izložili za vrijeme Međunarodnog dana borbe protiv mina;