Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
16
Feb
2023

Kriteriji za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći iz oblasti boračko invalidske zaštite u 2023. godini

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite raspisalo je Kriterije za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za socijalno ugrožena lica i Kriterije za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći za zdravstvenu zaštitu korisnicima prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata u 2023. godini.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznat status:

  1. Člana porodice poginulog borca
  2. Ratnog vojnog invalida
  3. Demobilisanog borca
  4. Civilne žrtve rata
  5. Žrtve ratne torture

Jednokratna novčane pomoći za socijalno ugrožena lica odobrava se na osnovu pismenog zahtjeva, sa pratećom dokumentacijom iz Kriterija, koji se dostavlja na adresu Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite.

Kada je u pitanju jednokratna novčana pomoć za zdravstvenu zaštitu korisnicima prava iz oblasti boračko - invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata ista se odobrava na osnovu pisemnog zahtjeva, sa pratećom dokumentacijom iz Kriterija, koji se upućuje Ministarstvu putem opštinskog/gradskog organa nadležnog po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.

U nastvaku možete preuzeti Kriterije i Obrazac zahtjeva:

Критериј за додјелу једнократне новчане помоћи за здравствену заштиту у 2023. години.pdf

Критериј за додјелу јенократне новчане помоћи за социјално угрожена лица у 2023. години.pdf

Образац захтјева - здравствена заштита.docx