Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
Mar
2020

Kriteriji za odobravanje novačanih sredstava za kupovinu ortopedskih pomagala u 2020. godini

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske donijelo je Kriterije za odobravanje novačanih sredstava ratnim vojnim invalidima za kupovinu ortopedskih pomagala u 2020. godini. Novčano pravo za nabavku ortopedskog pomagala imaju ratni vojni invalidi i ratni vojni invalid – paraplegičari. Zahtjev za odobravanje novčanih sredstava za kupovinu ortopedskog pomagala podnosi se neposredno Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite ili putem opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za poslove boračko – invalidske zaštite.

Ukoliko se korisnik ortopedskog pomagala (medicinskog sredstva) obraća prvi put, odnosno do sada nije ostvarivao pravo na ortopedsko pomagalo (medicinsko sredstvo) putem Fonda zdravstvenog osiguranja (kupovao lično, ostvario putem donacije ili putem druge ustanove), potrebno je da provede proceduru putem Fonda u skladu sa Pravilnikom o pravu na medicinska sredstva, nakon čega može uputiti zahtjev Ministarstvu, uz koji prilaže original nalog za nabavku/popravku medicinskog sredstva i original rješenje izdato od strane Fonda.

U nastavku možete preuzeti Kriterije i Obrazac za odobravanje novčanih sredstava za kupovinu ortopedskog pomagala za 2020. godinu.

Kriteriji - ortopedska pomagala - 2020-1.pdf
Kriteriji - ortopedska pomagala - 2020-2.pdf
Образац Захтјев за одобравање новчаних средстава за куповину ортопедског помагала 2020.docx