Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
27
Jul
2017

Međunarodna kulturna saradnja 2017

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine raspisalo je Javni konkurs ''Međunarodna kulturna saradnja'' za 2017. godinu. Konkurs je otvoren do 14.08.2017. godine.

Pravo prijave na Javni konkurs imaju a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauka i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri; b) instituti, udruženja i fondacije čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture, te c) izdavačke kuće za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Evropa.

Predviđena novčana sredstva za tekući grant ''Međunarodna kulturna saradnja'' za 2017. godinu iznose 440.000,00 KM, od čega je za sufinansiranje projekata predviđeno 390.000,00 KM, a preostalih 50.000,00 za aktivnosti i rad Koordinacionog deska Bosne i Hercegovine za program EU Kreativna Evropa.Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 3.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog konkursa sa prilozima dostupan je na sledećem linku: http://www.mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=8259&langTag=bs-BA