Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Apr
2021

Ministarstvo rada i boračko - invalidske zaštite: Javni poziv za banjsku rehabilitaciju

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 400 ratnih vojniih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko - klimatske zdravstvene ustanove.

Ovaj poziv se upućuje ratnim vojnim invalidima od I do X kategorije i članovima porodica poginulih boraca Odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske kojima je banjska rehabilitacija neophodna kao nastavak liječenja i oporavak u skladu sa projektom banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2021. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije ministarstva u protekle tri godine kao i RVI - amputirci i paraplegičari koji su banjsku rehabilitaciju koristili putem Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u istom periodu, u skladu sa pravilnikom Fonda.

Realizacija Projekta banjske rehabilitacije trajaće do 31. oktobra 2021. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10 dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Rok za prijavu na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listru ''Glas Srpske'' ili od dana objabvljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada.

Tekst Javnog poziva možete preuzeti u nastavku Javni poziv za banje u 2021.pdf