Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Mar
2017

Nacrt Pravilnika o obilježavanju vozila kojima upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima

Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine pripremilo je Nacrt Pravilnika o obilježavanju vozila kojima upravljaju lica sa oštećenim ekstremitetima ili kojim se prevoze lica sa invaliditetom.
Nacrt Pravilnika je objavljen na web sajtu Ministarstva komunikacija i transporta 8.3.2017. godine i isti je stavljen na javnu raspravu. Kako je saopšteno iz ministarstva, pozivaju se organizacije i udruženja osoba sa invaliditetom da se upoznaju sa tekstom nacrta pravilnika, te da daju primjedbe, prijedloge i komentare na isti.

Tekst Nacrta Pravilnika možete pogledati u sledećem dokumentu Nacrt Pravilnika.pdf

Primjedbe, komentari i prijedlozi na Nacrt Pravilnika primaju se do 28.03.2017. godine na obrazcu za davanje komentara koji je objavljen uz Nacrt Pravilnika ( Elektronska forma.docx.

Prijedloge dostaviti elektronskim putem na e-maila adresu: [email protected] i [email protected]