01
Mar
2018

Novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske donio je novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanju prava na produženu medicinsku rehabilitaciju koji će se primjenjivati od 01.04.2018. godine.

Navedeni Pravilnik, između ostalog, propisuje pojednostavljivanje procedure odlaska na banjsku rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, gdje će korisnici na osnovu uputnice izabranog doktora porodične medicine odlaziti na rehabilitaciju. Takođe, Pravilnik propisuje da će korisnici imati pravo ba banjsku rehabilitaciju svake godine u trajanju do 14 dana.

Ovom prilikom želimo da istaknemo izuzetno razumijevanje od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, kada su u pitanju problemi i potrebe sa kojima su se susretale osobe sa invaliditetom u smislu banjske rehabilitacije, na način da su uvažili neše prijedloge koji su se ticali pojednostavljivanje procedure za odlazak na banjsku rehabilitaciju, kao i to da se omogući banjska rehabilitacija korisnicima svake godine u trajanju 14 dana.

Takođe, veliki doprinos u poboljšanju kvaliteta ortopedskih pomagala i banjskog klimatskog liječenja postigli smo zahvaljujući Minstarstvu zdravlja i socijalne zaštite i Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite. Na ovaj način navedene institucije sistema znatno će poboljšati i unaprijediti kvalitet života lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj. Ovdje je potrebno istaći da su ostvarivanja navedenog prava značajan dopirnos dali, osim Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske, i Odbor RVI Boračke organizacije Republike Srpske i Udruženje RVI ‘’Slankamenci’’.

U nastavku možete preuzeti Pravilnik Pravilnik o uslovima i nacinu ostvarivanja prava na produzenu medicinsku rehabilitaciju 2018.pdf