Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Mar
2017

Novi simbol za pristupačnost

Novi simbol za pristupačnost je dizajniran od strane Jedinice za grafički dizajn UN Odjela za odnose s javnošću u New Yorku.

Globalni domet ovog loga prenosi krug, a povezane simetrične figure predstavljaju harmoniju između ljudi u društvu. Univerzalna ljudska figura sa raširenim rukama simbolizuje inkluziju za osobe sa invaliditetom svuda.

Znak pristupačnosti kreiran je za upotrebu u štampanim i elektronskim javnim informacijskim proizvodima s ciljem podizanja svijesti o pitanjima invaliditeta, a može se koristiti kao simbol proizvoda, mjesta i bilo šta drugo što je "diability-friendly" (prijateljski naklonjeno invaliditetu) ili je pristupačno osobama sa invaliditetom.

Logo pristupačnosti je kreiran da opiše pristupačnost za osobe sa invaliditetom. To uključuje dostupnost informacija, usluga, komunikacijskih tehnologija, kao i fizičkog pristupa. Ovaj logo simbolizuje nadu i jednak pristup za sve, neutralan je i nepristrasan.

Korištenje logotipa ne podrazumijeva odobravanje od strane UN-a ili Sekretatarijata UN-a.

Za više informacija posjetite: www.un.org/en/webaccessibility/logo.shtml