24
Mar
2017

Novi simbol za pristupačnost

Novi simbol za pristupačnost je dizajniran od strane Jedinice za grafički dizajn UN Odjela za odnose s javnošću u New Yorku.

Globalni domet ovog loga prenosi krug, a povezane simetrične figure predstavljaju harmoniju između ljudi u društvu. Univerzalna ljudska figura sa raširenim rukama simbolizuje inkluziju za osobe sa invaliditetom svuda.

Znak pristupačnosti kreiran je za upotrebu u štampanim i elektronskim javnim informacijskim proizvodima s ciljem podizanja svijesti o pitanjima invaliditeta, a može se koristiti kao simbol proizvoda, mjesta i bilo šta drugo što je "diability-friendly" (prijateljski naklonjeno invaliditetu) ili je pristupačno osobama sa invaliditetom.

Logo pristupačnosti je kreiran da opiše pristupačnost za osobe sa invaliditetom. To uključuje dostupnost informacija, usluga, komunikacijskih tehnologija, kao i fizičkog pristupa. Ovaj logo simbolizuje nadu i jednak pristup za sve, neutralan je i nepristrasan.

Korištenje logotipa ne podrazumijeva odobravanje od strane UN-a ili Sekretatarijata UN-a.

Za više informacija posjetite: www.un.org/en/webaccessibility/logo.shtml