Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
Jun
2019

Novine u osnovnom vaspitanju i obrazovanju

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju usvojen je juče u Narodnoj skupštini Republike Srpske i upućen u javnu raspravu.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju sadržani su u potrebi da se izvrši Odluka Ustavnog suda Republike Srpske, kojom je osporena odredba kojom je propisano da će Ministarstvo dati saglasnost na angažovanje asistenta za djecu sa smetnjama u razvoju, ukoliko postoje obezbijeđena sredstva za finansiranje asistenta, kao i preciznije definišu neka pitanja.

„Po ocjeni Ustavnog suda, navedeni stav je neustavan jer svako ima pravo na školovanje pod jednakim uslovima, imajući u vidu da je osnovno obrazovanje obavezno i besplatno. Odredba je izmijenjena iako se u praksi nije dešavalo da dijete sa nalazom i mišljenjem nadležne komisije da mu treba asistent bude odbijeno", rekla je Trivićeva.

Obrazlažući nacrt ovog zakona, ministar Natalija Trivić istakla je da je predloženo da se proslava maturske večeri za učenike završnog razreda osnovne škole organizuje u prostorijama škole ili u ustanovama kulture ili sporta na području jedinice lokalne samouprave.

Ministar Natalija Trivić pojasnila je da posljednjih godina učenici osnovnih škola maturske večeri proslavljaju u ugostiteljskim objektima gdje su im dostupna alkoholna pića i duvanski proizvodi.

„S obzirom na to da se radi o maloljetnim osobama stava smo da maturska proslava treba da bude u školi jer organizujući proslavu u školi omogućuje se veća bezbjednost učenika, a i nema lake dostupnosti alkohola i duvanskih proizvoda maloljetnim licima", rekla je Trivićeva.

Navela je i da se izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju preciznije određuju uslovi za osnivanje privatne osnovne škole što je bilo omogućeno i dosadašnjim zakonom ali sada je predviđeno da će komisija ministarstva provoditi kompletnu proceduru. „Javne i privatne osnovne škole radiće po istom nastavnom planu i programu i standardima po kojima rade sve škole na teritoriji Republike Srpske", rekla je ministar Natalija Trivić.

Naglasila je da je nacrtom predviđeno i osnivanje resursno-stručnih centara koji će unaprijediti inkluzivnu praksu, jer će saradnici iz ovih centara pružati stručnu podršku vaspitno-obrazovnim ustanovama u radu sa djecom i učenicima kojima je potrebna dodatna podrška u razvoju, na osnovu procjene stručne službe škole.

„Zaposleni u vaspitno-obrazovnim ustanovama bi dobili podršku u procesu početne procjene i organizacije dalje specijalističke procjene i praćenja djeteta koje odstupa od tipičnog razvoja", rekla je ministar Natalija Trivić navodeći da mnoge vaspitno-obrazovne ustanove nemaju zaposlene stručne saradnike defektologe, logopede i druge.

Prema njenim riječima, ovim izmjenama detaljnije je definisano i raspoređivanje direktora, koji su imenovani prema ranije važećem zakonu, na radna mjesta po prestanku funkcije.

Izvor: www.vladars.net