Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
24
Mar
2017

Obilježavanje 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina

Povodom obilježavanja 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina, Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, zajedno sa regionalnim udruženjima amputiraca u Republici Srpskoj, realizovaće nekoliko aktivnosti s ciljem ukazivanja na izazove s kojim se BiH nosi već dvije decenije kada su u pitanju mine i zaostala eksplozivna sredstva što predstavlja ne samo ozbiljan problem, već i odgovornost svih nas za rješavanje navedenog problema.

1. Izložba ''Uticaj mina u BiH'', četvrtak 30.03.2017. u Kulturnom centru UDAS, Banja Luka

Umjetnički radovi koji će biti predstavljeni na izložbi povodom obilježavanja 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina u nastali su u okviru grafičke kolonije pod nazivom ‘’Uticaj mina u BiH’’. Grafička kolonija je okupila 14 umjetnika/ca iz Bosne i Hercegovine na temu uticaja mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata na ljude, porodice i zajednice u Bosni i Hercegovini. Kolonija je imala za cilj da ukaže na izazove s kojim se BiH nosi već dvije decenije i podsjeća da su mine i zaostala eksplozivna sredstva ne samo ozbiljan problem, već ističe da odgovornost za rješavanje tog problema laži na svima nama. Učesnici kolonije su kroz umjetničke radove na zadanu temu dali svoj doprinos podizanju svijesti o problemu uticaja mina u BiH. Na koloniji je nastalo ukupno 15 umjetničkih radova na temu uticaja mina u BiH. Nastali radovi su u službi promocije zagovaračkih aktivnosti za podizanje svijesti o problemima mina i eksplozivnih sredstava u BiH.

Izložba, će biti prilika da se ukažena na to da je odgovornost nadležnih institucija daleko veća u stvaranju sigurnog okruženja za građane BiH, te da je neophodno unaprijediti niz segmenata u oblasti protivminskog djelovanja kako bi BiH čim prije postala zemlja bez mina i novih stradanja od mina. Takođe, izložba će biti usmjerena i na upućivanje apela nadležnim institucijama u BiH da se odlučnije krene u ispunjavanje preuzetih obaveza iz Strategije protivminskog djelovanja u BiH 2009-2019.

Nakon predstavljanja izložbe u Kulturnom centru UDAS Banja Luka, izložba će biti predstavljena 4. aprila u Sarajevu na platou ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

2. Kućne posjete žrtvama mina, 1-4. aprila 2017. godine

Predstavnici Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske uradiće kućne posjete žrtvama mina. Cilj kućnih posjeta jeste da se prikaže status žrtava mina, probleme sa kojima se susreću, njihove potrebe, saradnja sa lokalnom zajednicom i dr. Poziv za kućne posjete biće upućen i sredstvima informisanja da zajedno proprate navedenu aktivnost.