Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
11
Aug
2017

Obilježavanje dvadeset godina od posjete princeze Diane

Komisija za deminiranje u BiH i Centar za uklanjanje mina u BiH organizovali su konferenciju za štampu povodom obilježavanja dvadeset godina od posjete Njenog kraljevskog visočanstva princeze Diane strukturama deminiranja u BiH. Konferencija je održana dana 10.08.2017. godine u velikoj sali za konferencije Centra za uklanjanje mina u BiH sa početkom u 12:00 časova.

Kratkim prezentacijama skupu su se obratili: zamjenik ministra Civilnih poslova BiH gospodin Vojin Mijatović koji je govorio o deminiranju u BiH i značaju posjete princeze Diane, član Komisije za deminiranje u BiH gospodin Blažen Kovač koji je govorio o Inicijativi “Landmine Free 2025 ” sa pogledom na BiH i šef IT odsjeka u Centru za uklanjanje mina u BiH gospodin Zoran Grujić, zaposlenik centra od 1996. godine koji je evocirao svoja sjećanja na posjetu princeze Diane.

Skupu se obratio Ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini, Njegova ekselencija gospodin Edward Ferguson koji je istakao da više od 20 godina od završetka rata ovo grozno oružje koje ne bira žrtvu i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju po živote preko pola miliona ljudi ili 15 % stanovništva. Ostalo je još više od 1.000 km2 koje treba očistiti što predstavlja 2,2 % površine cijele zemlje. Gospodin Ferguson se ujedno pita da li bi princeza Diana da je živa i danas, bila razočarana time što BiH još nije potpuno očišćena od mina poput 27 drugih zemalja u proteklih 20 godina i ohrabrio sve u pritivminskim akcijama da nastave sa sjajnim radom i poželio puno uspjeha u budućnosti.

U svom govoru zamjenik ministra Civilnih poslova BiH gospodin Vojin Mijatović je istakao da ovom prilikom obilježavamo dvadeset godina od posjete Njenog kraljevskog visočanstva princeze Diane. Ova posjeta je bila dio njenog humanitarnog rada po kojem je ostala upamćena na globalnom nivou. Prije dvadeset godina, princeza Diana je vodila kampanju da skrene pažnju na stravičan i neselektivan uticaj mina. Naglasio je da je princeza Diana pomogla da se u jednom značajnom trenutku za deminiranje u BiH svijet još jednom osvrne na činjenicu da postoji problem mina u BiH ali i na to da postoje ljudi koji žele i znaju da se nose sa tim problemom. Istakao je da BiH nije velika zemlja, te da je svaka žrtva mine previše i zamolio prisutne da pomognu realizaciji obećanja koje je princeza Diana dala žrtvama mina u BiH i žrtvama mina širom svijeta, da završimo posao i oslobodimo BiH i cijeli svijet od mina.

Član Komisije za deminiranje u BiH gospodin Blažen Kovač ukratko je prezentovao pogled BiH na inicijativu “Landmine Free 2025 “. U svom izlaganju rekao je da je Savjet ministara BiH 2008. godine usvojilo Strategiju protivminskog djelovanja za period 2009-2019. godina, sa vizijom da BiH bude oslobođena od mina do 2019. godine. Procjenjeno je da za to godišnje treba obezbijediti oko 80 miliona KM. Nažalost i pored svih napora, u prvih pet godina implementacije Strategije nije izdvojeno dovoljno sredstava, godišnje je izdvajano oko 40 miliona KM ili 50% od planiranog, čime je posljedično umanjena i sama realizacija dinamike humanitarnog deminiranja. Napomenuo je da je u periodu 1996-2013. godine u BiH redukovano 2.981,5 km² minski sumnjive površine. Od toga Centar za uklanjanje mina u BiH je redukovao 2.824 km² netehničkim metodama, dok je tehničkim metodama od strane akreditovanih organizacija redukovano 157,5 km². Tom prilikom, pronađeno je i uništeno 65.000 mina i 51.000 komada NUS-a. Podsjetio je da strukture deminiranja u BiH predviđaju zemlju koja nije ugrožena minama i NUS-om, u kojoj će pojedinci i zajednice živjeti sigurno, i koja vodi razvoju, mirnom i normalnom životu i u kojoj će se preživjeli od mina potpuno integrisati u društvo.

Opšta procjena godišnjeg učinka deminiranja površine je 35-40 km² godišnje (čišćenje i tehničko izviđanje) i preko 100 km² redukovane površine. Naši eksperti imaju znanje, iskustvo i sposobnost da do 2025. godine ostvare viziju projekta. Mi ćemo svakako poduzeti sve što je u našoj nadležnosti da uklanjanje mina u BiH obavimo do 2025. godine. Prvi korak na ovome putu je svakako podizanje svijesti donatora o potrebama zemlje i o spremnosti struktura za rukovođenje protivminskim akcijama da sa njima sarađuje.

U skladu sa gore navedenim planiramo organizovati donatorsku konferenciju 17. i 18. oktobra 2017. godine u Sarajevu.

Izvor: www.bhmac.org