Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
01
Mar
2019

Obilježavanje napretka i obnavljanje predanosti u postizanju cilja “BiH bez mina” do 2025. godine

Danas obilježavamo 20 godina od stupanja na snagu Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina (Konvencija), sveobuhvatnog odgovora međunarodne zajednice na humanitarne probleme izazvane protivpješadijskim minama. Konvencija je usvojena u Oslu 18. septembra 1997. i otvorena za potpisivanje u Ottawi 3. i 4. decembra 1997. godine na svečanosti na kojoj je učestvovao veliki broj svjetskih lidera. Konvencija je stupila na snagu 1. marta 1999. godine.

U međuvremenu, 164 države su ratifikovale ili pristupile Konvenciji, uključujući ogromnu većinu država koje su ugrožene protivpješadijskim minama. Bosna i Hercegovina (BiH) je postala država članica Konvencije 1. marta 1999. godine.

Zahvaljujući internoj mobilizaciji i povećanoj međunarodnoj podršci, BiH je uništila kompletne zalihe protivpješadijskih mina i napravila značajan napredak u pogledu čišćenja miniranih područja i osiguranja podrške žrtvama mina u proteklih dvadeset godina.

Zbog ogromne površine kontaminirane teritorije, mine i eksplozivna sredstva zaostala iz rata i dalje ugrožavaju sigurnost i živote 545.000 ljudi. Trenutno više od 8.000 žrtava mina koristi različite vidove podrške, međutim lista stradalih od mina svake godine postaje sve duža. Ova tragedija bi trebala prestati sada!

BiH nastoji da odgovori na globalni poziv država potpisnica Konvencije simbolično nazvanim “Završi posao!” (“Finish the job!”) da što prije, a najkasnije do 2025. godine, ispuni preostale obaveze iz Konvencije. To se odnosi na obavezu da pruži podršku u rehabilitaciji i integraciji žrtava mina, kao i da očisti i preda na upotrebu preostale kontaminirane teritorije. Kako bi podržao ovaj ambiciozni cilj, Vijeće ministara je u januaru ove godine usvojilo državnu Strategiju protivminskog djelovanja 2018-2025, planirajući postizanje krajnjeg cilja “BiH bez mina” do 2025. godine.

Nevladina organizacija World Vision i njen partner Organizacija amputiraca “UDAS” doprinosi ovom cilju kroz provedbu projekta “Integrirana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”, koji finansira Evropska unija i koji ima za cilj ekonomsku i društvenu integraciju 200 žrtvama mina i njihovih porodica u 11 minama ugroženih opština u BiH.

Iskoristimo momentum globalnog 20-godišnjeg djelovanja prema “svijetu bez mina” kako bismo obnovili predanost i udružili napore u postizanju “BiH bez mina” do 2025. godine.