Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
18
Feb
2020

Od 1. marta prijave za zdravstveno za boračke kategorije

Boračke kategorija neće ostati bez zdravstvenog osiguranja jer će Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite od 1. marta u Poreskoj upravi Srpske vršiti prijavu svih korisnika prava po propisima iz ove oblasti koji su to osiguranje koristili po osnovu nezaposlenosti, najavio je resorni ministar Duško Milunović. Milunović je rekao da ova prijava obuhvata i zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu žrtava ratne torture.

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske će, kao uplatilac doprinosa za zdravstveno osiguranje za navedene kategorije, po automatizmu izvršiti prijavu za zdravstveno osiguranje Poreskoj upravi, na osnovu evidencija Zavoda za zapošljavanje Srpske.Gradski i opštinski organi uprave nadležni za poslove boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata nemaju obavezu u pogledu ove prijave za zdravstveno osiguranje za navedene kategorije.

On je naglasio da je resorno ministarstvo o ovome uputilo dopis Fondu zdravstvenog osigiranja Republike Srpske i svim opštinskim i gradskim organima uprave u Republici.

Izvor: www.vlada.rs.net