21
Jun
2018

Odluka Vlade Republike Srpske o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu

Vlada Republike Srpske na 181. sjednici održanoj 14.06.2018. godine donijela je Odluku o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom naknadom za ličnu invalidninu u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite u iznosu od 2 miliona KM.

Unapređenje položaja lica sa invaliditetom vršiće se isplatom lične invalidnine licima sa invaliditetom u mjesečnom novčanom iznosu od 100,00 KM, ukoliko ista ispunjavaju sledeće uslove:

  1. Prebivalište u Republici Srpskoj
  2. Zavisnost od pomoći i njege drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih potreba
  3. Oštećenja/obiljenja nastalo u razvojnom periodu
  4. Tjelesno oštećenje od 80 do 100%

Lica sa invaliditetom koji ispunjavaju navedene uslove, potrebno je da podnesu zahtjev nadležnom centru za socijalni rad uz kopiju sledećih dokumenata:

  1. Kopija rješenja / nalaz i mišljenje nadležne komisije o invalinosti ( a u skladu s Odlukom Vlade RS broj: 04/1-012-2-1430/18, od: 14. juna 2018. godine) nastala prije 18 godine;
  2. Kopija lične karte ukoliko je lice punoljetno ili kopija ličnih karata oba roditelja ukoliko je dijete maloljetno;
  3. Kopija rodnog lista lica s invaliditetom;
  4. Rješenje o pravu na tuđu njegu i pomoć;

Kompletan tekst Odluke možete preuzeti u nastavku Odluka o odobrenju plasmana sredstava za unapređenje položaja lica sa invaliditetom, naknada za ličnu invalidninu (1).pdf