Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05
Sep
2018

Održan sastanak sa predstavnicima udruženja amputiraca, žrtava mina

Sastanak sa predstavnicima udruženja amputiraca, žrtava mina održan je u period od 4-5.09.2018. godine u Banji Vrućica, opština Teslić. Tema sastanka odnosila se na prezentaciju realizovanih projektnih aktivnosti Organizacije UDAS u prvih osam mjeseci ove godine, položaju i kvalitetu života žrtava mina, amputiraca, izazovima sa kojima se susreću naši korisnici, kao i plan aktivnosti za naredni period s ciljem unapređenja kvaliteta života žrtava mina i članova njihovih porodica.

Učesnici sastanka su izrazili zadovoljstvo na napore koji su uloženi u zagovaranju za prava i unapređenje kvaliteta života žrtava mina zajedno sa UDAS-om i regionalnim udruženjima. U skladu sa tim, jedan od ostvarenih aktivnosti u zagovaranju za prava žrtava mina jesu i dva nova i potpunija prava koja su dobila amputirana lica, žrtve mina su:

  1. Novčano pravo na ortopedska medicinska pomagala koje je dostupno korisnicima od 01. marta ove godine. Novčano pravo za ortopedska pomagala koje imaju amputirana lica, žrtve mina, daje mogućnost korisnicima da dobiju kvalitetnije ortopedsko pomagalo, da sami biraju ortopedsku radnju koja će im napraviti pomagalo u skladu sa njihovim potrebama.
  2. Banjska rehabilitacija koja je dostupna korisnicima od 01. aprila 2018. godine u zdravstvenim ustanovama za rehabilitaciju u trajanju od 14 dana svake godine. Boravak u navedenim zdravstvenim ustanovama je veoma važan i neophodan za žrtve mina kako bi održali i očuvali svoje zdravstveno stanje.

Na sastanku je razgovarano o izazovima sa kojima se susreću amputirana lica, žrtve mina, o programima podrške žrtavama mina s ciljem postizanja što većeg stepena integracije u zajednicu. Takođe, razgovarano je i o problemima mina u BiH, o zajedničkim protivminskim akcijama sa ciljem da se BiH očisti od mina do 2025. godine.

Neki od zaključaka koji su definisani na sastanku su:

  1. Potreba za organizovanje radionice zajedno sa predstavnicima relavantnih institucija na kojima bi se govorilo o izazovima sa kojima se susreću žrtve mina
  2. Povećati programe podrške žrtvama mina jer i dalje ne postoji siguran i stabilan izvor finansiranja za žrtve mina jer nema sistemskog rješenja navedenog problema
  3. Uvođenje jednostavnijeg pristupa informacionim tehnologijama, generalno IT sektora za osobe sa invaliditetom
  4. Značajnija ulaganja u sport za osobe sa invaliditetom
  5. Formiranje koordinacionog tima za žrtve mina koji bi se sastajao dva godišnje, na kojem bi se dogovarale zajedničke aktivnosti na planu unapređenja života žrtava mina, aktivnosti na polju protivminske akcije u BiH i dr.

Sastanak je organizovan u okviru projekta Investing in Action 2018 kojeg podržava Međunarodna kampanja za zabranu mina (ICBL) i Koalicije za zabranu kasteneminicije (CMC).