16
Jun
2017

Održana javna debata na temu ''Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti''

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) su, u okviru projekta Program održivosti civilnog društva, za sektor ljudska prava – marginalizovane grupe, 14. juna 2017. u Banjoj Luci organizovali javnu debatu na temu „Minimum socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“.

„Zar misliš da si daleko od margine i da ćeš tamo ostati cijeli život?“

Ovo je moto kampanje javnog zagovaranja „Uspostavljanje minimuma socijalne sigurnosti i jednake mogućnosti“ koju provodi Koalicija marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“, a koja ima za cilj pokazati da svakom čovjeku treba da bude obezbijeđen minimum socijalne sigurnosti koji mu je potreban za dostojanstven život. Kampanja zagovara rješenja koja promovišu unapređenje javnih politika što će rezultirati boljim ostvarivanjem socijalnih ljudskih prava, te boljim ciljanjem potreba marginalizovanih grupa i pravednijom raspodjelom naknada u okviru socijalne politike.

Medijima i učesnicima obratili su se Branka Sladojević, pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite RS; Željko Volaš, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS RS i Žarko Papić, direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju.