Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
Sep
2019

Održana prva od dvije planirane radionice pod nazivom ''Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Izazovi i benefiti''

Prva od dvije planirane radionice pod nazivom ''Inkluzivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom: Izazovi i benefiti'' održana je juče u Sarajevu. Petnaest učesnika iz lokalnih samouprava, institucija i nevladinih organizacija iz Foče, Zenice, Sarajeva, Tuzle, Gruda, Bijeljine, Banja Luke i Mostara, uzelo je aktivnog učešća i pokazalo izraziti interes za pitanja vezana za inkluzivno zapošljavanje.

Radionica je obradila teme kao što su pravilna i nepravilna terminologija koja se koristi u direktnoj komunikaciji sa osobama sa invaliditetom, u propisima i zakonima, u medijima i generalno u javnosti; gdje postaviti oglas za posao namijenjen osobama sa invaliditetom; kako obaviti kvalitetan razgovor za posao sa osobom sa invaliditetom i šta je potrebno pitati vezano uz invaliditet; kako pružiti priliku osobama sa invaliditetom da steknu radno iskustvo putem stručne prakse u inkluzivnim zajednicama; kako osigurati kvalitetnu podršku i integraciju u novi tim; šta je razumno prilagođavanje radnog prostora za osobe sa invaliditetom; zakoni i fondovi o profesionalnoj rehabilitaciji u FBiH i RS; posebni i opšti uslovi zapošljavanja osoba sa invaliditetom; te programi i poticaji za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Na kraju radionice, učesnici su dali specifične prijedloge koji će biti uvršteni u priručnik za poslodavce, materijal u izradi u cilju informisanja i motivacije poslodavaca da zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Radionica je organizovana u sklopu projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji Finansira Evropska unija u Bosni i Hercegovini a realizuje Organizacija amputiraca Udas, Nešto Više i Helsinški parlament građana Banja Luka.

Druga radionica na istu temu najavljena je za oktobar mjesec.