Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25
Nov
2022

Okrugli sto “BiH bez mina, barijera i žrtava – postignuća i izazovi”

U Sarajevu je u srijedu, 23.11.2022. godine u partnerstvu Organizacije amputiraca UDAS i Centra za uklanjanje mina, a uz prisustvo predstavnika nekoliko ambasada, entiteskih i državnih ministarstava, Komisije za deminiranje, entiteskih civilnih zaštita, fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, organizacija iz protivminskih djelatnosti, nevladinih organizacija i udruženja preživjelih od mina održan okrugli sto „Bosna i Hercegovina bez mina,barijera i žrtava – postignuća i izazovi”.

Cilj okruglog stola je logički proizašao iz činjenice da ove godine obilježavamo 25. godišnjicu od usvajanja i potpisivanja Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina i 30. godišnjicu od uspostave Međunarodne kampanje za zabranu mina (International Campaign to Ban Landmines - ICBL), kao globalne koalicije organizacija civilnog društva u preko 100 država uključujući i udruženja žrtava mina iz Bosne i Hercegovine te da se u tekućoj sedmici održava 20. Sastanka država članice Konvencije o zabrani protivpješadjskih mina u Ženevi. Bila je ovo dakle idealna prilika da ne samo obilježimo pomenute godišnjice posebno značajne i za BiH, već i da reflektujemo on postignućima u eliminaciji uticaja mina u BiH kao i preostalim obavezama iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina koje se odnose na čišćenje miniranih teritorija i osiguranja podrške žrtvama mina u Bosni i Hercegovini.

Pored pomenutog, organizator je iskoristio priliku da predstavi novo izdanje Landmine monitora odnosno glavne nalaze u dosadašnjoj provedbi Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina na globalom nivou, standard IMAS 13.10 koji se tiče pomoći žrtvama u protivminskim djelatnostima te da iskoristi prisustvo Zorana Ješića, kolege iz Organizacije amputiraca UDAS i člana delegacije ICBL-a na sastanku država članica Konvencije u Ženevi, koji je u direktnom javljanju informisao o najbitnijim elementima plenarne sesije o pomoći žrtvama u Ženevi, koja je koincidirala sa okruglim stolom.

Zahvalnost svima koji su se odazvali pozivu za učešće i dali doprinos da ovaj mini-samit u Sarajevu uspješno adresira pitanja od suštinske važnosti za napredak BiH u ispunjavanju preostalih izazova iz Konvencije o zabrani protivpješadijskih mina.