07
Nov
2019

Ono što je dobro za osobe sa invaliditetom, dobro je za sve!

„Ono što je dobro za osobe sa invaliditetom, dobro je za sve!“, poruka je okruglog stola u Tuzli koji je održan 6.11.2019. godine pod nazivom „Sva lica pristupačnosti“. Okrugli sto okupio je preko 30 predstavnika udruženja osoba sa invaliditetom i predstvanike nadležnih gradskih i kantonalnih institucija.

Na otvaranju događaja, moderator i uvodničar Suvad Zahirović, je govoreći o pristupačnosti nagalasio da „cijelo društvo ima koristi od pristupačnog okruženja, informacija i usluga, a ne samo osobe sa invaliditetom“ i dodao da je pristupačnost pitanje ekonomije, a ne socijalne politike.

Prisutna uduženja osoba sa invaliditetom su predstavila probleme u svakodnevnom životu po pitanju pristupačnosti.

Predstvanici kantonalnih minstarstava i nadležna odjeljenja gradske uprave su u svojim izlaganjima pozvali udružanja na saradnju kada se budu pravili planovi za rekonstrukcije i sanacije, kako infrastrukture tako i pristupačnosti informacijama i tehnologijama. Jedan od zaključaka skupa je bio da se oformi radna grupa unutar udruženja osoba sa invaliditetom koja će biti u kontaktu i savjetovati nadležene institucije.

Okrugli sto je organizovan u okviru projekta ''Zajendice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinskim parlamentom građana Banja Luka i UG ''Nešto Više'' Sarajevo.