Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
07
Aug
2018

Osmi sastanak država članica Konvencije o zabrani kasetne municije

Osmi sastanak država članica (8MSP) Konvencije o zabrani kasetne municije održaće se od 3.-5. Septembra 2018. godine u prostoriji VIII u Palati des Nations u Ženevi, Švajcarska. Informacije o sastanku su sada dostupne na veb stranicama UNOG i CCM. Imajte na umu da će se pružene informacije redovno ažurirati pošto se datum sastanka približava.

Šta je Konvencija o zabrani upotrebe kasetne municije? Konvencija o kasetnoj municiji je pravni instrument koji zabranjuje svu upotrebu, proizvodnju, prenos i skladištenje kasetne municije. Osim toga, uspostavlja okvir za saradnju i pomoć kako bi se osigurala adekvatna pomoć preživjelim i njihovim zajednicama, čišćenje kontaminiranih područja, obrazovanje o smanjenju rizika i uništavanje zaliha. Ratifikacijom ili pristupanjem Konvenciji, države ugovornice se obavezuju da nikada ne upotrebljavaju, proizvode, skladište ili prenose kasetnu municiju. Pored toga, države ugovornice se obavezuju da će uništiti postojeće zalihe u roku od osam godina; da će očistiti zagađeno zemljište za deset godina; pomagati žrtvama; pružiti tehničku, materijalnu i finansijsku pomoć drugim državama članicama; preduzimanje mera transparentnosti i promovisati univerzalno poštovanje Konvencije.

Upotreba kasetne municije ostavlja veliki broj opasnih neeksplodiranih ubojnih sredstava. Takvi ostaci ubijaju i povređuju civile, ometaju ekonomski i društveni razvoj i imaju druge ozbiljne posljedice koje nastaju godinama i decenijama nakon upotrebe.

Konvencija o zabrani upotrebe kasetne municije usvojena je 30. maja 2008. godine u Dablinu, Irska i potpisana 3-4. Decembra 2008. godine u Oslu u Norveškoj, Konvencija o kasetnoj municiji stupila je na snagu 1. avgusta 2010. Do danas je 120 država posvećeno ciljevima Konvencije, od kojih 103 su postale države članice, a 17 su potpisnice.

Bosna i Hercegovina je 2008. godine potpisala Konvenciju o zabrani kasetne municije. Godine 2010. Konvenciju je ratifikovala, a ista je stupila na snagu 01.03.2011. godine.

Sve dodatne informacije u vezi osmog sastanka država članica Konvencije o zabrani kasetne municije možete pogledati na sledećem linku: http://www.clusterconvention.org/8msp/