26
Jun
2018

''Peer podrška u rehabilitaciji i integraciji preživjelih od mina''

Trodnevna radionica „Peer podrška u rehabilitaciji i integraciji preživjelih od mina“ u okviru projekta ‘’Integrisana socio – ekonomska podrška žrtvama mina u BiH’’ kojeg realizuje World Vision u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca UDAS, a finansira Evropska unija, otvorena je danas u Banji Slatina.

‘’ Radionica se organizuje za osoblje iz Centara za mentalno zdravlje, Centara za rehabilitaciju u zajednici i CSR iz ugroženih opština. Cilj radionice je podizanja kapaciteta osoblja iz pomenutih centara za bavljenje ključnim izazovima sa kojima se susreću preživjeli od mina u procesu njihove rehabilitacije i integracije. Učesnici radionice će se takođe upoznati sa osnovnim elementima peer podrške, te sagledati pitanja važna za primjenu peer podrške kroz formiranje i funkcionisanje grupa podrške nakon održavanja radionice'', izjavio je Amir Mujanović, projekt menadžer na projektu World Vision.

Mr sci. dr Nataša Tomić, spec. fizijatar, pomoćnik Direktora za kvalitet i sigurnost usluga izjavila je da Zavod “Dr Miroslav Zotović“ decenijama koristi potencijale i blagodeti koje pružaju grupa pshihsocijalne podrške i korisničke grupe u procesu rehabilitacije odraslih i djece. Krajnji cilj jeste povratak pacijenta u porodicu, u radnu i društvenu sredinu. Redovno se održavaju grupe podrške za pacijente sa amputacijama ekstremiteta, grupe podrške za majke sa djecom ometenom u razvoju, kao i grupe pacijenata sa dijabetesom, neurološkim i malignim oboljenjima. Korisničke organizacije kao što su UDAS, Partner i mnoge druge jesu punovrijedni saradnici u organizovanju grupa i predstavljaju podršku u socijalizaciji pacijenata i porodica. Radionica o korisničkim grupama koju vode stručnjaci iz Zavoda će biti prilika da se podijele iskustva i još bolje povežu vladin i nevladin sektor, po dobrobit korisnika.

''Radionica predstavlja priliku za razmijenu iskustva sa kojima se susreću žrtve mina u oporavku od traume kao i važnost njiihove rehabilitacije i integarcije u zajednicu. Važno je naglasiti da UDAS ima izuzetnu i dugogodišnju saradnju sa Zavodom za fizikalnu medicine i rehabilitaciju ‘’Dr Miroslav Zotović’’ kada je u pitanju primjena korisničke podrške, te ova radionica predstavlja idealno mjesto gdje možemo razgovarati i razmijeniti iskustva kada je u pitanju grupna podrška. Nadamo se da ćemo u naredna tri dana koliko će trajati radionica, imati jedan interaktivan rad, razmijeniti iskustva sa učesnicima koji dolaze iz Centara za mentanlo zdravlje (CMZ) kao i Centara za fizikalnu rehabilitacij u (CBR) iz opština u BiH. Takođe, želimo da se zahvalim donatoru Evropskoj uniji koja je prepoznala potrebu za podrškom projekta za žrtve mina u BiH, kazao je Željko Volaš, predsjednik Organizacije amputiraca UDAS’’.

Radionica se organizuje u okviru projekta “Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH”, koji je finansiran od EU u iznosu od 90% i sufinasiran od WV Austrija i partnerskih opstina. Projekat je nastao kombinujući ekspertizu WV u podršci marginaliziranim skupinama, prije svega djeci i ugroženim porodicama zajednicama i iskustvo i ekspertizu lokalnog partnera kao korisnickog udruzenja, izmedju ostalog, i zrtava mina - Organizacije amputiraca “UDAS”, te je adresirao pitanje podrške žrtvama mina u kontekstu ispunjenja preostalih obaveza Bosne i Hercegovine iz Konvencije o zabrani mina.

Projekt je zamišljen kao dvogodišnji proces socio-ekonomskog osnaživanja preživjelih i žrtava mina u 11 minama ugroženih opština u BiH kroz intregrisan i sveobuhvatan pristup, uključujući poboljšanje ekonomskog statusa žrtava mina i njihovih članova porodica, uključujući maloljetnu djecu, kroz pokretanje održivih malih biznisa, osiguranja kvalitetnijeg pristupa odgovarajućim rehabilitacijskim uslugama u zajednici i podizanja svijesnosti o pravima, doprinosu i sposobostima prezivjelih od mina i drugih osoba sa invaliditetom.

Pored učesnika radionice, organizatora, domaćina i donatora Evropske unije, na otvaranju radionice prisustvovala je pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Ljiljana Ivančić koja je ujedno i otvorila radionicu.