17
Jul
2017

Podrška kampanji #PonosniNaSebe

Članovi Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom iz Bijeljine i Doboja, održali su u petak, 14. jula 2017. sastanak sa predstavnicima Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske u Banja Luci. Tema sastanka odnosila se na pitanja ortopedskih medicinskih pomagala kao i promocije i podrške kampanje #PonosniNaSebe.

Učesnici sastanka su se osvrnuli na:

  1. Nedavni javni performans vraćanja ortopedskih pomagala ispred Fonda zdravstvenog osiguranja kojeg je organizovala Organizacija UDAS,
  2. Na trenutni status po pitanju dostavljenih zahtjeva za ostvarivanje novčanog prava za ratne vojne invalide i paraplegičare - ratne vojne invalide kao i zahtjeva za banjsku rehabilitaciju,
  3. O ulozi Koalicije iz Doboja i Bijeljine u zagovaračkim aktivnostima prema institucijama u Republici Srpskoj

Na sastanku je promovisana kampanja #PonosniNaSebe koja ima za cilj podići svjesnost da su osobe sa invaliditetom jednako sposobne za velika djela i da invaliditet ne mora nužno spriječiti ljude da ostvare svoje snove. Takođe, kampanja je usmjerena da kroz različite javne aktivnosti u zajednici i putem medija upozna građane/ke o pravima svih osoba sa invaliditetom, o sposobnostima i vrijednostima osoba sa invaliditetom, kako bi se na taj način spriječila marginalizacija osoba sa invaliditetom i promijenile postojeće negativne predrasude o ovim građanima i građankama. Kampanju #PonosniNaSebe realizuje pet koalicija organizacija osoba sa invaliditetom u cijeloj BiH, uz podršku MyRight organizacije.