Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
05
Jun
2020

Podrška za 72 porodice žrtava mina u BiH

Prehrambeni paketi za 72 korisnika, žrtve mina i druge osobe sa invaliditetom isporučeni su u 14 opština/gradova u BiH (Banja Luka, Doboj, Bijeljina, Trebinju, Istočno Sarajevo, Derventa, Prijedor, Gradiška, Donji Vakuf, Sarajevo, Travnik, Mostar, Bihać i Zavidovići). Distribucija prehrambenih paketa realizovana je uz podršku regionalnih udruženja amputiraca u Republici Srpskoj i koordinatora u Federaciji BiH.

Prehrambene pakete obezbijedila je Organizacija amputiraca UDAS u okviru projekta ‘’Osnaživanje žrtava mina u vrijeme COVID19’’ kojeg finansira ITF Slovenija uz podršku Republike Koreje.

‘’Pomoć mi mnogo znači. Ovo je prvi put da se mene neko sjetio, hvala svima koji su pomogli. Teško se živi, imam malo bašte, ali sve je inače skupo pa je svaka pomoć dobrodošla,’’ kaže korisnica Umija iz Travnika.

Tokom pojave pandemije virusa korona Organizacija UDAS u saradnji sa regionalnim udruženjem amputiraca u Republici Srpskoj i koordinatora u FBiH uspostavila grupe uzajamne podrške u 14 lokalnih zajednica u BiH. Grupe uzajamne podrške su formirane sa ciljem lakšeg pristupa potrebnim informacijama, pružanju podrške i ohrabrenja među osobama koje se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, a predstavljaju mjesto gdje osobe sa zajedničkim problemima i potrebama mogu da razmjene iskustva, pomognu jedni drugima u teškim trenucima i tako sačuvaju zdravlje i ostvare dobrobit za sve članove. Stanje sa terena tokom pandemje virusa korona i rad sa korisnicima kroz grupe uzajamne podrške ukazala je na potrebu da se osobama sa invaliditetom koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i teškog materijalnog stanja dodjele prehrambeni i higijenski paketi.

Korisnik Slaviša iz Doboja prilikom dodjele prehrambenih paketa izjavio je ‘’Pošto sam narušenog zdravstvenog stanja, kupujem stalno lijekove bez kojih ne mogu da živim, a u ovo teško vrijeme svaka pomoć i podrška je dobro došla i zahvalan sam na pomoći svima koji su mi pomogli’’.

Nakon dodjele paketa hrane u narednom periodu biće obezbjeđeni higijenski paketi za žrtava mina i druge osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini čiju će nabavku biti obezbjeđena sredstvima Evropske unije uz podršku ITF Slovenija i podrške Republike Koreje.