31
Mar
2017

Posjeta predstavnika Landmine and Cluster Muniton MONITOR

Predstavnici Landmine and Cluster Muniton MONITOR iz Ženeve posjetili su danas Organizaciju amputiraca UDAS u Banjaluci. Cilj posjete bio je prikupljanje informacija o stanju pomoći žrtava mina za potrebe izrade godišnjeg izvještaja za Bosnu i Hercegovinu.

Tokom posjete upoznali su se sa radom i aktivnostima Organizacije UDAS na polju pomoći žrtava mina u Republici Srpskoj. Takođe, predstanivci Landmine MONITOR imali su mogućnost da razgovaraju sa našim korisnicima, žrtvama mina i na taj način se upoznaju sa njihovim potrebama, problemima te odnosu nadležnih institucija u rješavanju njihovog statusa.

Pored posjete Organizaciji UDAS, predstavnici Landmine MONITOR posjetili su i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' u Banjaluci gdje su se upoznali sa vrstom i načinom pružanja usluga u procesu oporavka žrtava mina.

Naime, Landmine MONITOR (www.the-monitor.org) se bavi praćenjem napredka u uklanjanju mina, kasetne municije i drugih eksplozivnih sredstava iz rata, te svake godine rade na godišnjem izvještaju po navedenoj temi.