Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
31
Mar
2017

Posjeta predstavnika Landmine and Cluster Muniton MONITOR

Predstavnici Landmine and Cluster Muniton MONITOR iz Ženeve posjetili su danas Organizaciju amputiraca UDAS u Banjaluci. Cilj posjete bio je prikupljanje informacija o stanju pomoći žrtava mina za potrebe izrade godišnjeg izvještaja za Bosnu i Hercegovinu.

Tokom posjete upoznali su se sa radom i aktivnostima Organizacije UDAS na polju pomoći žrtava mina u Republici Srpskoj. Takođe, predstanivci Landmine MONITOR imali su mogućnost da razgovaraju sa našim korisnicima, žrtvama mina i na taj način se upoznaju sa njihovim potrebama, problemima te odnosu nadležnih institucija u rješavanju njihovog statusa.

Pored posjete Organizaciji UDAS, predstavnici Landmine MONITOR posjetili su i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' u Banjaluci gdje su se upoznali sa vrstom i načinom pružanja usluga u procesu oporavka žrtava mina.

Naime, Landmine MONITOR (www.the-monitor.org) se bavi praćenjem napredka u uklanjanju mina, kasetne municije i drugih eksplozivnih sredstava iz rata, te svake godine rade na godišnjem izvještaju po navedenoj temi.