Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
28
Apr
2021

Post kovid rehabilitacija

Prema podacima Fonda zdravtstvenog osiguranja Republike Srpske do sada je bilo preko 500 osiguranika koji su preležali korona virus, za šta je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske izdvojio oko 740.000 KM. Republika Srpska je prva u regionu, a i među prvima u Evropi, još u novembru prošle godine omogućila produženu medicinsku rehabilitaciju i za osiguranike koji su preležali infekciju virusa korona, i to nakon bolničkog liječenja.

Rehabilitacija se može odobriti u trajanju do 28 dana i to na osnovu otpusnog pisma i odgovarajuće dijagnoze, bez komisijskog odlučivanja. Moguća je i obnova rehabilitacije u trajanju do 14 dana, o čemu odlučuje Komisija Fonda. Post kovid rehabilitacija se može sprovesti u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' i ZTC ''Banja Vrućica'' Teslić, koje za sada jedine imaju dozvolu resornog ministarstva za ovaj vid rehabilitacije.

Prema podacima Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabiliitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' na programu post covid rehabilitacije, do sada je boravilo preko 20 amputiraca koji su bili smješteni na amputirskom odjelu i proveli su postkovid rehabilitaciju. Kako je navedeno u Zavodu ''Dr Miroslav Zotović'' fokus rehabilitacije je na pulmološkoj rehabilitaciji, poboljšanju fizičke kondicije i psihosocijalnoj podršci, s obzirom na činjenicu da pacijenti nakon preboljele infekcije Corona često imaju zaostale posljedice u vidu respiratorne disfunkcije, smetnje alveolarne razmjene gasova i smanjenja respiratorne funkcije pluća.
Post-COVID rehabilitaciju može se provesti na preporuku nadležnog pulmologa koju dobijate na otpusnici prilikom otpusta sa bolničnog liječenja ili tokom kontrolnog pregleda. Takođe, pregled pulmologa može se zakazati u Zavodu „Dr Miroslav Zotović“ putem sljedećih kontakata. +387 51 348 444 lokal 1726 Trapisti i + 387 51 587 222 lokal 24000 Slatina ili putem email: [email protected]

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sve dok traje vanredna situacija finansira zdravstvenu zaštitu za sve građane, i osigurane i neosigurane, u javnim ustanovama i dalje nije potrebno da se ovjerava zdravstvena knjižica. Takođe, oboljeli od korona virusa su oslobođeni plaćanja participacije, te sve usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje za njih finansira u potpunosti FZO.