Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
Jun
2018

Potpisani ugovori za isporuku poljoprivrednih mašina, opreme i alata

U prostorijama Organizacije amputiraca UDAS Banjaluka, potpisani su ugovori sa odabranim ponuđačima u okviru Javnog poziva za nabavku i isporuku poljoprivrednih mašina i priključaka, mašina i alata, opreme za rezanje i obradu drveta, metala i kamena kojeg je raspisala Organizacija amputiraca UDAS. Ugovori su potpisani sa firmama Agromehanika- Komerc Banjaluka, ITC doo Zenica i Grifon doo Zenica.

Riječ je aktivnostima koje se realizuju u okviru projekta „Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH“ kojeg finansira Evropske unije, a realizuje i World Vision-a u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca „UDAS”. Projekt je zamišljen kao dvogodišnji proces socio-ekonomskog osnaživanja žrtava mina u 11 minama ugroženih opština (Čajniče, Zvornik, Stanari, Doboj, Konjic, Travnik, Donji Vakuf, Lukavac, Velika Kladuša, Bihać i Bosanska Krupa) u BiH kroz intregrisan pristup, s ciljem poboljšanja njihovog ekonomskog statusa, kvalitetnijeg pristupa odgovarajućim rehabilitacijskim uslugama u zajednici i podizanja svijesnosti o pravima, doprinosu i sposobostima žrtava mina.

Proizvoda, koji su je definisani ugovorima sa gore pomenuta tri ponuđača, u nardnih 30 dana biće distribuisani za ukupno 50 odabranih korisnika, žrtava mina u opštinama u BiH u kojima se realizuje navedeni projekat.