Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
17
Feb
2020

Poziv mladim osobama sa završenim fakultetom za prijavu na stručnu praksu

UG ''Nešto Više'' poziva nezaposlene mlade osobe sa završenim fakultetom koji svojim zvanjem mogu doprinijeti ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom , kroz rad unutar organizacija ili udruženja koje imaju za cilj poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom sa područja cijele Bosne i Hercegovine da se prijave za sticanje dvomjesečnog radnog iskustva.

Cilj ove aktivnosti je omogućiti nezaposlenim mladim osobama (ispod 30 godina starosti) sa završenim fakultetom sticanje dvomjesečnog radnog iskustva. Sve prijavljene osobe koje budu izabrane, ukupno njih 20 imaće priliku, da u periodu od osam sedmica steknu radno iskustvo, radeći u udruženjima/organizacijama koja se bave poboljšanjem položaja osoba sa invaliditetom, u skladu sa njihovom diplomom.

Poziv je namijenjen nezaposlenim mladim osobama (ispod 30 godina starosti) sa završenim fakultetom različitih studijskih usmjerenja.

Zainteresovane osobe trebaju poslati popunjen obrazac najkasnije do 28.02.2020. godine do 16h. Konačni izbor odabranih kandidata izvršit će se najkasnije do 13.03.2020 godine, i samo odabrani kandidati će biti kontaktirani.

Navedena aktivnost realizuje se u okviru projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija UDAS u partnerstvu sa UG ''Nesto Više'' i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka.

Kopletan tekst Poziva kao I prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku:

Poziv_mladi_strucnjaci.docx

Prijavni_obrazac_mladi_strucnjaci.docx