Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
23
Oct
2021

Poziv za dostavu nominacija za Priznanje ''Ravnopravno - različiti'' za lidere i liderke sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini

Organizacija amputiraca UDAS objavljuje poziv za dostavu nominacija za priznanje “Ravnopravno-različiti” za lidere i liderke sa invaliditetom i njihov doprinos razvoju zajednica u Bosni i Hercegovini. Priznanje “Ravnopravno-različiti” se dodjeljuje osobama sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini koji su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor i inspiracija drugim osobama sa invaliditetom da takođe doprinesu razvoju zajednice i društva.

Priznanje je prvi puta dodijeljeno u 2020. godini u okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, koji finansira Evropska unija, a implementira Organizacija amputiraca „UDAS“, Helsinški parlament građana Banja Luka i Udruženje građana „Nešto više“. Organizacija “UDAS” nastavlja sa dodjelom priznanja i nakon završetka pomenutog projekta, smatrajući ga dobrom praksom u promociji postignuća i doprinosa osoba sa invaliditetom u BiH.

Priznanje “Ravnopravno-različiti” promovira lidere i liderke sa invaliditetom i podiže svjesnost o osobama sa invaliditetom kao jednoj od najozbiljnije marginalizovanih grupa čiji se talenti i potencijali nedovoljno koriste a doprinos u razvoju zajednice često ignoriše. Priznanje će istaći postignuća osoba s invaliditetom i doprinijeti promjeni ukorijenjenih stavova javnosti o osobama sa invaliditetom te istaknuti osobe sa invaliditetom koji su u svom životu, radu i području djelovanja poslužili kao uzor zajednici i inspiracija drugima da doprinesu stvaranju društva jednakih mogućnosti.

Ove godine, priznanje će se dodijeliti u dvije kategorije:

  1. Liderka za invaliditetom (žena)
  2. Lider sa invaliditetom (muškarac)

Priznanje se dodjelju za doprinos u promociji i zagovaranju za prava osoba sa invaliditetom i drugim oblastima djelovanja (biznis, obrazovanje, kultura, umjetnost, sport,…) ciljajući ne samo aktivne zagovarače/ice za prava osoba s invaliditetom iz organizacija i udruženja osoba sa invaliditetom koje svojim angažovanjem donose pozitivnu promjenu u lokalnoj zajednici i šire već i osobe sa invaliditetom sa značajnim postignućima u drugim oblastima koji služe kao motivacija i inspiracija drugim osobama sa invaliditetom u njihovom razvoju i sazrijevanju.

Pozivamo vas da nominujete liderke i lidere sa invaliditetom iz vašeg okruženja za koje smatrate da su dali značajan doprinos razvoju zajednice.
Proces nominacija će početi 1. septembra na web stranici Organizacije amputiraca UDAS i trajaće do 31. oktobra 2021. godine.

Obrazac za nominaciju je dostupan na: www.udas.rs.ba. Hvala vam na vašim prijedlozima!

U nastavku možete preuzeti Poziv i Obrazac za nominacije.

Poziv za nominacije_2021.docx

Obrazac za nominaciju_2021.docx