Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
09
Sep
2019

Poziv pravnim licima za kreiranje kampanje zagovaranja ''Sva lica pristupačnosti''

Za potrebe realizacije projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i UG ''Nešto Više, Sarajevo, objavljujemo poziv zainteresovanim pravnim licima za dostavljanje ponuda za kreiranje i realizaciju kampanje zagovaranja ''Sva lica pristupačnosti''.

Svrha, cilj i obim zadatka je kreiranje i realizacija plana kampanje zagovaranja “Sva lica pristupačnosti” u pet lokalnih zajednica na području Bosne i Hercegovine, koja treba da utiče na stav i mišljenje javnosti u vezi sa pristupačnosti, kao preduslovom uključivanja osoba s invaliditetom u život zajednice na ravnopravnoj osnovi s ostalim građanima. Poruke i rezultati proizašli iz realizacije ove kampanje, biće korišteni od strane primarne ciljne grupe za aktivnosti zagovaranja i nakon realizacije ove kampanje.

Rok za podnošenje prijava za pružanje usluge kreiranja plana i realizacije kampanje je 18.09. 2019. do 16:00h putem emaila: [email protected] i [email protected]

U nastavku možete preuzeti kompletan tekst Poziva CDEC TOR _advocacy campaignEU CDEC 19-009.pdf