Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Mar
2017

Predstavnici organizacija lica sa invaliditetom na sastanku sa delegacijom EU

Sastanak predstavnika organizacija lica sa invaliditetom održan je juče, 8. marta 2017. godine u Banjaluci sa gospodinom Olafom Gamal Doussen, službenikom odjela za praćenje poštivanja ljudskih prava pri Delegaciji EU BiH u okviru njegove službene posjete Banjaluci. Sastanak je organizovalo Udruženje žena sa invaliditetom Nika, Banja Luka.

Cilj sastanka bio je da se predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom upoznaju sa gospodinom Gamal Doussenom i razgovaraju o unaprjeđenju saradnje organizacija osoba sa invaliditetom, Adrministrativne službe grada i kancelarije Delegacije EU u BIH (uključujući kancelariju u Banjaluci) i mogućim načinima podrške Delegacije EU u kreiranju inkluzivnijih lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom.

Učesnici sastanka su prezentovali rad i aktivnosti organizacija lica sa invaliditetom, kao i probleme sa kojima se susreću u svom radu. Na sastanku je posebno naglašeno da se mnoge organizacije lica sa invaliditetom ne odlučuju na apliciranje na pozive Evropske unije iz razloga što se od aplikanata zahtjeva obezbjeđivanje 10% učešća finansijskih vlastitih sredstva organizacija po projektu, plus troškovi PDV, što predstvalja poteškoće za mnoge organizacije. Takođe na sastanku je naglašeno da pozive koje raspisuje Evropska unija, a koji su namjenjeni organizacijama lica sa invaliditetom, glavni nosioci budu upravo organizacije lica sa invaliditetom, a ne samo partneri.

Na sastanku su prisustvovali predstavnici gradske uprave Grada Banja Luka, predstavnici Saveza slijepih Republike Srpske, HO ''Partner'', Udruženje mentalno nedovoljno razvijenih lica, predstavnici Infopart, Banja Luka, Savez gluvih Republike Srpske, Savez distrofičara Republike Srpske kao i predstavnici Gradske organizacije amputiraca UDAS Banja Luka.