Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
25
May
2020

Prehrambeni paketi za 30 korisnika, žrtava mina

Predstavnici Organizacije UDAS danas su isporučili ukupno 30 prehrambeni paketi za korinsike, žrtve mina, amputiraca sa područja grada Banja Luka. Prehrambeni paketi su obezbjeđeni od strane ITF Slovenije uz podršku Republike Koreje, Centra za socijalni rad i Grada Banja Luka.

Naime, pandemija virusa korona izazvala je ogroman uticaj na ljude širom svijeta, a posebno na osobe sa invaliditetom koje su dodatno bile pogođene ovim virusom. Njihova invalidnost i traumatsko iskustvo dovodi do ponovnog aktiviranja PTSP, anksioznosti, depresije, strahom za dalje, kako prehraniti porodicu kao i kako sačuvati preostalo zdravlje jer većina njih imaju druge hronične probleme a samim ti spadaju u rizicne kategorije izazvane virusom korona.

Tokom pojave pandemije virusa korona Organizacija UDAS je na vrijeme reagovala i uspostavila grupe uzajamne podrške u 14 lokalnih zajednica u BiH (Banja Luci, Doboju, Bijeljini, Trebinju, Derventi, Brčkom, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Donjem Vakufu, Sarajevu,Travniku, Konjicu, Mostaru, i Bihaću). Grupe uzajamne podrške su formirane sa ciljem lakšeg pristupa potrebnim informacijama, pružanju podrške i ohrabrenja među osobama koje se nalaze u istoj ili sličnoj situaciji, a predstavljaju mjesto gdje osobe sa zajedničkim problemima i potrebama mogu da razmjene iskustva, pomognu jedni drugima u teškim trenucima i tako sačuvaju zdravlje i ostvare dobrobit za sve članove.

Stanje sa terena tokom pandemje virusa korona i rad sa korisnicima kroz uzajamnu podršku navedenih grupa ukazala je na potrebu da se osobama sa invaliditetom koji se nalaze u stanju socijalne potrebe i teškog materijalnog stanja dodjele prehrambeni paketi i paketa higijene.

Nakon dodjele paketa hrane u narednom periodu biće obezbjeđeni higijenski paketi za žrtava mina i druge osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini čiju će nabavku biti obezbjeđena sredstvima Evropske unije uz podršku ITF Slovenija i podrške Republike Koreje.