Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
31
May
2019

Produžen rok za podnošenja zahtjeva za stambeno zbrinjavanje do 01. jula 2019. godine

Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite produžilo je rok do 01. jula 2019. godine za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno - otadžbinskog rata Republike Srpske.

U javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbranbeno - otadžbinskog rata Republike Srpske broj: 16-01-372-73/19 od 08.04.2019. godine objavljenom dana 10.04.2019. godine u dnevnim novimana ''Nezavinsne novine'' i na web stranici Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, tačka VIII - ''Rok za podnošenje zahtjeva'' mijenja se tako što se riječi: '' do 31. maja 2019. godine'' mijenja riječima: '' do 01. jula 2019. godine''.

Ostali dio teksta u tački VIII ostaje nepromijenjen.