Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
09
Aug
2019

Projektni zadatak: Trening za osoblje lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva na temu inkluzivnosti

Udruženje građana „Nešto Više“, Sarajevo za potrebe projekta “Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“, kojeg relaizuje Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana i UG ''Nešto Više'', Sarajevo, a finansira Evropska unija, traži pružatelja usluge za pripremu i realizaciju treninga na temu inkluzivnosti.U okviru projekta biti će biti održana dva treninga zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave kao i aktivistima/zaposlenicima u lokalnim organizacijama civilnog društva.

Realizacijom ovog zadataka želi da se doprinese većem stepenu inkluzivnosti u jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnog drušva koje nisu organizacije ososba sa invaliditetom. U svrhu povećanja inkluzivnositi u lokalnim zajednicama, 30 zaposlenika lokalnih samouprava i lokalnih organizacija civilnog društva će biti upoznati sa različitim aspektima koji se tiču zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Kompletnu ponudu dostaviti na: [email protected] ili na adresu: Trg Sabora bosanskog 36 71 000 Sarajevo

Ukoliko imate dodatnih pitanja tokom izrade ponude, kontaktirajte nas na: ++387 (0) 65 514 031

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.

Informacije o ugovaraču su dostupne na www.ravnopravnorazliciti.org i www.nestovise.org

U nastavku kompletan tekst Projektnog zadatka. ToR_Projektni zadatak.pdf