Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
22
Mar
2017

Prva invaliditeta su ljudska prava

Gradska organizacija amputiraca UDAS Banja Luka počela je sa realizacijom projekta pod nazivom ”Prava invaliditeta su ljudska prava”. Cilj projekta je promocija i afirmacija lica sa invaliditetom zasnovana na konceptu poštovanja ljudskih prava.

U okviru navedenog projekta, kojeg Gradska organizacija amputiraca UDAS Banja Luka realizuje već nekoliko godina i isti je postao tradicionalan, biće obilježena tri značajna datuma za naše članove ratne vojne invalide, amputirce, žrtve mina.

Promocija i afirmacija lica sa invaliditetom zasnovan na konceptu ljudskih prava predstavlja ne samo cilj ovog projekta, već i primarni cilj rada i djelovanja Gradske organizacije amputiraca UDAS Banja Luka u 2017. godini. Nažalost, mnogobrojni primjeri naših korisnika govore o tome da se i dalje u mnogim sferama društvenog života krše ljudska prava kada su u pitanju naši korisnici. Upravo iz tog razloga i zbog potreba naših korisnika, obilježavanje značajnih datuma za lica sa invaliditetom predstavljaju priliku da se prezentuje trenutna situacija na polju poštovanja ljudskih prava lica sa invaliditetom kao i da se daju prijedlozi za unapređenje trenutnog stanja.

Projektom će biti obilježeni sledeći datumi:

  1. Međunarodni dan borbe protiv mina - 4. april
  2. Dan osnivanja UDAS-a, 20. maj
  3. Međunarodni dan lica sa invaliditetom - 3. decembar

U okviru navedenih datuma biće organizovane aktivnosti u skladu sa namjenom datuma u okviru kojih će se prezentovati stanje u oblasti ljudskih prava lica sa invaliditetom, prava, potrebe i mogućnosti, ali i problemi sa kojima se susreću naši članovi, ratni vojni invalidi, amputirci, žrtve mina.

Projekat podržava Odjeljenje za boračko invalidsku zaštitu Grada Banja Luka.