Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
19
Jun
2018

Radionica „Peer podrška u rehabilitaciji i integraciji preživjelih od mina“

Nevladina organizacija World Vision, u partnerstvu sa Organizacijom amputiraca “UDAS” Republike Srpske, najavljuje održavanje radionice „Peer podrška u rehabilitaciji i integraciji preživjelih od mina“ u okviru projekta "Integrisana socio-ekonomska podrška žrtvama mina u BiH".

Radionica će biti održana u utorak, srijedu i četvrtak , 26., 27, i 28., juna 2018. godine u smještajnom kompleksu Banje Slatina, koja je sastavni dio Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ Banja Luka.

Svrha radionice je upoznavanje osoblja Centara za mentalno zdravlje (CMZ) i Centara za fizikalnu rehabilitaciju (CBR) iz projektnih opština sa ključnim izazovima sa kojima se susreću preživjeli od mina u procesu njihove rehabilitacije i integracije. Učesnici radionice će se takođe upoznati sa osnovnim elementima peer podrške, te sagledati pitanja važna za primjenu peer podrške kroz formiranje i funkcionisanje grupa podrške.

Projekat je finansiran od Evropske unije, a sufinansiran od partnerskih opština i World Vision Austrija. Projekat se realizuje na području 11 minama ugroženih opština u BiH: Doboj, Stanari, Zvornik, Čajniče, Konjic, Lukavac, Donji Vakuf, Travnik, Bihać, Velika Kladuša i Bosanska Krupa.