19
Jun
2017

Ratni vojni invalidi vraćaju ortopedska pomagala

Zbog dugogodišnjeg nezadovoljstva sa stanjem ortopedskih pomagala i banjsko – klimatskim liječenjem ratni vojni invalidi, predstavnici iz 3 (tri) organizacije i to: Boračka organizacija - Odbor RVI, Udruženje RVI ''Slankamenci’’ i Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, danas 19. juna 2017. godine (ponedeljak) u 10:30 ispred Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, ulica Zdrave Korde br.8. u Banjaluci, vratiće ortopedska i medicinska pomagala Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Članovi navedene tri organizacije traže:

  1. Da pravo na ortopedsko pomagalo bude novčano pravo preko Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite. To novčano pravo ne traži posebna novčana sredstva, već novčana sredstva koja se sada izdvajaju za tu namjenu u okviru Fodnda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

  2. Da se vojnim invalidima sa teškim tjelesnim povredama obezbijedi banjsko – klimatskog liječenja svake godine.

Razlog leži u činjenici da Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i druge institucije, za 20 godina nisu uspjeli na zadovoljavajući način riješiti orotpedska medicinska sredstva za teške ratne vojne invalide, korisnike invalidskih kolica i proteza kao i banjsko klimatsko liječenje u ustanovama. Poražavajuće je i to da se u odobravanje i propisivanje ortopedskih pomagala uključene mnogobrojne komisije i na taj račun se bogate na nama koji smo stvarali Republiku Srpsku i koji smo ugradili dijelove tijela u temelje Republike Srpske.

Nakon organizovanja velikog broja sastanaka još od 2013. godine o problemima kada su u pitanju ortopedska pomagala sa predstavnicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, predsjednicom Vlade Republike Srpske, još uvijek se ništa konkretno nije uradilo na rješavanju dugogodišnjih problema ortopedskih pomagala.

Zbog navedenog, ratni vojni invalidi, korisnici ortopedskih pomagala, prinuđeni su da javno izraze svoje nezadovoljstvo sa stanjem ortopedskih pomagala i zatraže od nadležnih institucija ispunjenje njihovih zahtjeva.