Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
11
Nov
2021

Razgovor sa studentima Visoke medicinske škole Prijedor

Predstavnici Organizacije amputiraca UDAS danas su posjetili studente treće godine JU Visoke medicinske škole u Prijedoru, smjer Fizioterapija i Radna terapija. Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima Organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica kao i o programima oporavka amputiraca.

Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa našim predstavnicima, amputircima koji su preživjeli traumu gubitka ekstremiteta. Sa studentima smo podijelili iskustva nakon preživljene trauma, zatim o načinu života sa amputacijom, važnosti kvalitetne integraciji u društvenu zajednicu, kao i važnosti uloge porodice u procesu oporavka, te odnosa društva prema osobama sa invaliditetom. Nakon konstruktivne diskusije i razgovora sa studentima, prikazani su video materijali koji na jedan afirmativni i edukativan način predstavljaju osobe sa invaliditetom, ali i ukazuju sa kojim problemima se susreću osobe sa invaliditetom. Studenti su imali mogućnost da pogledaju dva video materijala na temu:

  1. Seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena sa inavliditetom koji je nastao u okviru projekta ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' kojeg je realizovala Organizacija UDAS u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana i UG ''Nešto Više'' Sarajevo, a finansirala Evropska unija kao i
  2. Vide materijal kampanje ''Heroji među nama '' koju realizuje društveno odgovorna kampanja Molson Coors i njihov brend Jelen pivo i Organitacija UDAS

Posjeta i razgovor sa studentima o pitanju invaliditeta osoba sa invaliditetom predstavlja dio studijske posjete u okviru programa rada Visoke medicinske škole u Prijedoru za studenete treće godine.