Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
08
Apr
2019

Ostvareni rezultati Regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina u 2018. godini

Redovna, godišnja Skupština Regionalnog udruženja amputiraca Biljenina održana je povodom 4. aprila Međunarodnog dana borbe protiv mina. Poruka sa Skupštine članova udruženja glasila je da žrtve mina treba da uživaju svoja prava i ostvare svoje potencijale, te učestvuju u razvoju svojih zajednica kao potpuno integrisani građani. Trenutno više od 8.000 žrtava mina koristi različite vidove podrške, međutim lista stradalih od mina svake godine postaje sve duža.

Na skupštini su prezentovani ostvareni rezultati udruženja u 2018. godini, ali i nova prava sa kojima su zadovoljni naši članovi u 2018. godini:

  1. Usvojen Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja putarine,
  2. Usvojen Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na produženu medicinsku rehabilitaciju, gdje naši članovi amputirci mogu samo na osnovu uputnice porodičnog ljekara, boraviti u banji po njihovom izboru 14 dana godišnje,
  3. Usvojen Kriterijim za odobravanje novčanih sredstava RVI za kupovinu ortopedskih pomagala kad ste ispune uslovi da trebaju raditi novo ortopedsko pomagalo,
  4. Dobijenim sredstvima za administrativne troškove rada kancelarije udruženja i projekta „Kvalitetno pomagalo-uspješan ribolovac” od strane Gradske uprave Bijeljina,
  5. Podrškom za troškove rada udruženja i podrškom našim članovima od strane Organizacije amputiraca UDAS Republike Srpske,
  6. Podrškom od strane Vlade Brčko Distrikta za naše članove sa područja Distrikta.

Takođe, članovi su na sjednici Skupštine istakli i određena prava sa kojima nisu zadovoljni od kojih se izdvajaju sledeće:

  1. Nismo zadovoljni invalidninom jer ne prati povećanje troškova života naših članova,
  2. Nismo zadovoljni pristupačnosti na pojedinim javnim institucijama i objektima gdje se pružaju usluge našim članovima zbog ne postojanja adekvatnih pristupnih rampi i liftova,
  3. Nezadovoljni smo nesavijesnim vozačima koji parkiraju svoja vozila na mjesta obilježena za parkiranje osoba sa invaliditetom,
  4. Nezadovoljni smo ne uvrštavanjem naših članova mirnodopskih amputiraca u Pravilnik za dobijanje lične invalidnine