Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
23
Mar
2020

Rezultati poziva za stručnu praksu

Udruženje građana ''Nešto Više'' objavilo je rezultate poziva za obavljanje stručne prakse / internšipa koji je bio raspisan u okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana“ koji ima za cilj osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces Evropskih integracija, fokusirajući se na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom.

Rezultati poziva 1 (za osobe sa invaliditetom za prijavu na stručnu praksu u organizacijama/preduzećima po vlastitom izboru, Ref: EU CDEC/20-002):

  1. Dalibor Debić, Banja Luka; Slavena Rajić, Bijeljina; Mirza Sarač, Kakanj; Slaven Andrić, Žepče; Emina Omerović, Ilijaš.

Rezultati poziva 2. (za mlade osobe sa zavšenim fakultetom za prijavu za stručnu praksu u organizacijama ili udruženjima koja za cilj imaju poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom, Ref: EU CDEC/20-003:

  1. Nataša Protuđer, Banja Luka; Emina Hukič, Sarajevo; Majda Bakrač, Cazin; Ćerima Zahirović, Sarajevo; Nejra Džananović, Sarajevo, Tatjana Blagojević, Teslić; Milica Grbić, Prijedor; Marija Dulić, Banja Luka; Fikreta Duranović- Zulić,Tuzla; Nikolina Baričanin, Trebinje.

Čestitamo odabranim kandidatima i nadamo se da će u okviru obavljanja internšipa steći značajno iskustvo koje će im pomoći da pronađu željeni posao.

Projekat ''Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana'' realizuje Organizacija “UDAS” u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana ”Nesto Više” Sarajevo. Projekat finansira Evropska unija.