01
Nov
2018

Samostalna izložba crteža autora Bogdana Radovića

Samostalna izložba grafika umjetnika Bogdana Radovića biće otvorena u utorak, 6.11.2018. godine u 19:00 časova u Kulturnom centru UDAS, ulica Sime Miljuša br.2. Banja Luka. Riječ je o trećoj izložbi koja se predstavlja u okviru kulturne manifestacije ‘’Jesen grafike 2018’’.

Kulturna manifestacija ''Jesen grafike 2018'' traje od oktobra do decembra tekuće godine i u okviru iste predstaviće se grafičari/ke koje je odabrao Umjetnički savjet Kulturnog centra UDAS na osnovu raspisanog javnog konkursa. U okviru navedene manifestacije predstaviće se ukupno 6 (šest) izložbi grafičkih crteža umjetnika/ca iz Bosne i Hercegovine, Srbije.

Biografija: Bogdan Radović rođen je 20.10.1977. u Sokocu (BiH). Diplomirao je 2002. godine na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, katedra Grafika u klasi profesora Mirka Toljića. Godine 2013. magistrirao na ALU Trebinje, katedra Grafika u klasi profesora Mirka Toljića. Od 2009. godine zaposlen na Akademiji likovnih umjetnosti u Trebinju u zvanju asistenta na katedri Grafika. Od 2013. do danas radi na ALU Trebinje u zvanju višeg asistenta na katedri Grafika.

Izložba će biti otvorena do 19. novembra 2018. godine i ista će biti dostupna za posjetioce radnim danom i subotom od 09:00 do 15:00 časova.

Dobrodošli!