Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
06
Apr
2017

Saopštenje za medije

Na okruglom stolu održanom danas u Banjoj Luci predstavljena je „Analiza potreba, prava i položaja osoba sa invaliditetom (OSI) u Bosni i Hercegovini“. Analizu su uradili Fondacija za socijalno uključivanje u BiH i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju u saradnji sa akademskom zajednicom, Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH i Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS.

Analiza je napravljena u saradnji s organizacijama osoba sa invaliditetom iz cijele Bosne i Hercegovine, te predstavlja realnu sliku stanja i potreba ove skupine. „Analiza je bazirana na uzorku od 110 odgovora, dakle reprezentativan je uzorak, 110 odgovora osoba sa invaliditetom (OSI), udruženja OSI, organizacija OSI, socijalnih preduzeda - onih koji zapošljavaju OSI, da bi ustvari oni sami iskazali ono što su njihovi problemi“, rekla je u uvodnom obraćanju medijima Ranka Ninkovid – Papić, direktorica Fondacije za socijalno uključivanje u BiH.

Fokus istraživanja bio je prepoznavanje aktivnih i pasivnih mjera podrške društva ovoj kategoriji ljudi. Različiti nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini mnogo rade na pružanju podrške osobama sa invaliditetom, ali ta podrška je još uvijek nedovoljna da bi se svim osobama sa invaliditetom osigurao pristojan život.

„Postavlja se pitanje koliko je djelovanje sistema adekvatno, i ono što je jako bitno, što je ustvari bio fokus istraživanja, kako organizacije lica sa invaliditetom djeluju na provođenje tih mjera, dakle kroz tu prizmu razlikovanja aktivnih i pasivnih mjera podrške“, istaknuo je Ljubo Lepir, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banjaluci.

Analiza nudi presjek onoga šta sistem smatra temeljnim problemom osoba sa invaliditetom i, sa druge strane, šta osobe sa invaliditetom vide kao svoje probleme u pogledu ostvarivanja svojih prava i pune ravopravnosti u društvu. Stručna ili akademska zajednica analizira i jedno i drugo i to objedinjava u jednu smislenu cjelinu, gdje se na jedan potpun način daje presjek i jednih i drugih pitanja i problema, koji se onda na jedinstven i integrisan način analiziraju i predstavljaju, prije svega osobama sa invaliditetom, a kasnije i organizacijama osoba sa invaliditetom.

Na okruglom stolu u Banjaluci govorile su i predstavnice entitetskih fondova za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI, koje su istaknule važnost fondova, ali i inicijativu osoba sa invaliditetom prema fondovima.

Saopštenje za medije Fondacije za socijalno uključivanje u BiH