31
Oct
2018

Saradnja studenata JU Visoke medicinske škole Prijedor i Organizacije UDAS

Predstavnici Organizacije amputiraca UDAS RS juče su posjetili studente treće godine JU Visoka medicinska škola u Prijedoru, smjer Fizioterapija i Radna terapija. Cilj posjete bio je upoznati studente ove ustanove sa radom i aktivnostima Organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka amputiraca.

Studentima je prezentovan rad Organizacije od njenog osnivanja do danas, izazove sa kojima se Organizacija susretala, kao i ključne probleme sa kojima se svakodnevno susreću amputirana lica. Takođe, studentima je ukazao na veliku i značajnu ulogu fizioterapeuta u procesu oporavka od trauma, nakon amputacije odnosno gubitka dijela ekstremiteta kroz koju prolazi svaki amputirac.

Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa našim članovima, amputircima, koji su preživjeli traumu gubitka ekstremiteta. Naši članovi su sa studetima podijelili svoja lična iskustva nakon preživljene trauma, zatim o načinu života sa amputacijom, važnosti kvalitetne integraciji u društvenu zajednicu, kao i važnosti uloge porodice u procesu oporavka, te odnosa društva prema osobama sa invaliditetom.

Organizacija UDAS i JU Visoka medicinska škola iz Prijedora već pet godina realizuju uspješnu saradnju, što ujedno predstavlja i dio obavezne studijske posjete u okviru programa rada Visoke medicinske škole u Prijedoru za studenete treće godine.