09
Jun
2017

Sastanak članica ICBL u Ženevi

Sastanak članica Međunarodne kampanje za zabranu, skladištenja, proizvodnje protivpješadijskih mina (ICBL) održava se u Ženevi. Sastanak predsjedava H.E. Thomas Hajnoczi, ambasador Austrije, u UN u Ženevi.

Na sastanku, između ostalog, raspravlja se o uticaju mina kao i globalnom protivminskom djelovanju. Na panelu učetvuju države potpisnice Konvencije o zabrani, skladištenju i proizvodnji mina u nastojanju da se ispune obaveze do 2025 godine. Sastanak je okupio preko 300 delegata iz 77 zemalja kao i 12 međunarodnih i nevladinih organizacija uključujući i one koje zastupaju interese preživjelih od mina.

Međunarodna kampanja za zabranu mina (ICBL) je globalna mreža nevladinih organizacija, aktivna u oko 100 zemalja, koja radi na tome da svijet bude bez protivpješadijskih mina, gdje preživjeli od mina mogu imati ispunjeniji život.