Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
20
Jul
2017

Sedmi sastanak država potpisnica Konvencije o zabrani kasetne municije

Sedmi sastanak država potpisnica Konvencije o zabrani kasetne municije održaće se od 04. - 06. septembra 2017. godine u Ženevi, Švajcarska. Sastanak je otvoren za države potpisnice Konvencije, države koje nisu članice, međunarodne organizacije i nevladine organizacije.

Na sastanku će se pružiti prilika za države članice predstave svoj napredak, izazove, planove, na polju primjene Konvencije o zabrani kasetne municije, kao i potrebe za pomoć i saradnju kako bi se ostvarile obeveze iz konvencije i iz Akcionog plana za 2015. godinu iz Dubrovnika (kasetne municije, pomoć žrtvama, uništavanje zaliha, obrazovanje za smanjenje rizika, mjere transparentnosti, međunarodnu saradnju i pomoć, itd). Od države koje nisu potpisnice Konvencije o zabrani kasetne municije očekuje se da će objaviti ratifikaciju ili pristupiti potpisivanju ili izvještaj o koracima koje su preduzeli da se pridruže Konvencije. Takođe, od država učesnica se očekuje da aktivno učestvuju u diskusijama na sastanku, a posebno na pitanja koja se odnose na upotrebu kasetne municije.

Konvencije o zabrani kasetne municije otvorena za potpisivanje 2008. godine, a 2010. je stupila na snagu. Do danas, 119 države su pristupile Konvenciji, od kojih 101 su države članice, a preostalih 18 su potpisnice koje tek treba da ratifikuje Konvenciju. Madagaskar je država koja je posljednja ratifikovala Konvenciju 20. maja 2017. godine.

Bosna i Hercegovina je 2008. godine potpisala Konvenciju o zabrani kasetne municije. Godine 2010. Konvenciju je ratifikovala, a ista je stupila na snagu 01.03.2011. godine.

Zainteresovani za učešće na sastanku mogu da se prijave do 18. avgusta 2017. godine na adresu:
Office for Disarmament Affairs, Geneva Branch
United Nations Office at Geneva Palais des Nations, room C.117
CH-1211 Geneva 10 Switzerland Fax: (+011-41) 22-917-0034
E-mail: [email protected]
Website: www.unog.ch/ccm

Sva neophodna dokumentacija u vezi sastanka, dnevni red i administrativne informacije će biti dostupne na web stranici ISU na: http://www.clusterconvention.org/%20meetings/msp/seventh-meeting-of-states-parties/

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila: [email protected]