Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
31
Oct
2017

Studenti u posjeti Organizaciji UDAS

Studenti treće godine, JU Visoka medicinska škola iz Prijedora, smjer Fizioterapija i Radna terapija posjetili su danas Organizaciju amputiraca UDAS Republike Srpske u Banjaluci. Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom i aktivnostima Organizacije, posebno sa programom koji se odnosi na oporavak i rehabilitaciju žrtava mina, amputiraca, probleme sa kojima se susreću amputirana lica, način korištenja ortopedskih pomagala, tretman bataljka kao i o programima oporavka amputiraca.

Predsjednik Organizacije UDAS Željko Volaš, prezentovao je rad Organizacije od njenog osnivanja do danas, izazove sa kojima se Organizacija susretala, kao i ključne probleme sa kojima se svakodnevno susreću amputirana lica. Takođe, studentima je ukazao na veliku i značajnu ulogu fizioterapeuta u procesu oporavka od trauma, nakon amputacije odnosno gubitka dijela ekstremiteta kroz koju prolazi svaki amputirac.

Studenti su imali mogućnost da razgovaraju sa našim članovima, amputircima, koji su preživjeli traumu gubitka ekstremiteta. Naši članovi su sa studetima podijelili svoja lična iskustva nakon preživljene trauma, zatim o načinu života sa amputacijom, važnosti kvalitetne integraciji u društvenu zajednicu, kao i važnosti uloge porodice u procesu oporavka, te odnosa društva prema osobama sa invaliditetom.

Posjeta studenata Organizaciji UDAS je dio studijske posjete u okviru programa rada Visoke medicinske škole u Prijedoru za studenete treće godine, a studente je vodila profesorica Tamara Popović.