Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
08
Sep
2017

Studija o dostupnosti prevoza za lica sa invaliditetom

European Disability Forum u okviru konzorcijuma sa Centrom za istraživanje i tehnologiju Hellas/Hellenic instituta za saobraćaj i Evropskom mrežom za pristupačan turizam učestvuje u istraživačkoj studiji o dostupnosti prevoza. Studija će biti sprovedena za Evropski parlament i naziva se "Transport i turizam za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom mobilnošću". Studija obuhvata sve vidove prevoza i prikupljaće podatke o postojećim pravilima i dobrim praksama, kao i aktuelnim problemima i nedostacima u dostupnosti prevoza.

Ukoliko želite da podijelite svoja iskustva kao putnika s invaliditetom, možete odgovoriti na upitnik na sljedećem linku:

https://www.soscisurvey.de/TnTUserNeedsDescription/

Izvor: www.myright.ba